Помогаем зависимым
и их семьям

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАВИСИМЫХ ОТ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ


Мы свяжемся с Вами и проконсультируем,
как помочь себе и своим близким
справиться с зависимостью.

Алкоголізм наркоманія токсикоманія І правопорушення

Кримінологія

22.4. Поняття І Загальное характарыстыка наркоманії

Наркоманія (в е грэц. Narke — оціпеніння тая mania — безумство, божевілля) — соціально-небезпечне психічне захворювання, яке виражається у таго, шчо життєдіяльність організму підтримується на певно рівні тільки за розумаў постійного прийому наркотичної речовини, І зумовлює глибоке виснаження фізичних І психічних функцій .

Пра вживання людиною наркотичних засобів відомо шчэ в е глибокої даўніны. Дослідженнями вчених даведзена, шчо рослини, які містять наркотыкі, людзі використовували шчэ ў кам’яному віці. Супраць до кінця Мінула століття вживання наркотиків ня викликало особліво тривог. XX ст. спарадзіла епідемію наркоманії. Разам з наркотыкамі рослинного походження Пачаеў застосовувати сильнодієві синтетичні наркотичні речовини. Швідка поширення наркоманії спричинило виникнення злочинного бізнесу, створеня наркомафії. Пры цьому якщо вживання наркотичних речовин було Спочатку побутовим Або релігійним звичаєм у місцях, дэ поширені рослини, які їх містять, то приблизно ў останні сто років наркоманія перетворилася на особліво соціальне явище. Цьому сприяв, як не дзіўна, розвиток медыцыны. Виділені ў хімічно чыстаму вигляді прэпарат опію разам з органічними розчинниками (хлараформам, ефіром) Пачаеў приблизно в е сярэдзіна Мінула століття шырока застосовувати в е метою знеболювання, тобто як наркоз під гадзіну хірургічних операцій. Шырока використання наркотичних засобів у медичних цілях без урахування їх побічної дії спричинило всезростаючу хворобливу прыхільнасцяў да іх. Особліво багато такіх випадків було зареєстровано ў період франка-прусської війни (1870—1871), калі морфій у вигляді ін’єкцій шырока застосовували у лікуванні параненую.

Якщо раніше на можливість вживання людиною наркотичних речовин істотний вплив мав її соціальний статус (наркотыкі зазвичай ўжывацца представники кримінального світу), то сьогодні ця залежність виявляється зазвичай у перевазі тієї чы іншої наркотичної речовини. Наркоманія поширюється ў Усіх без винятку соціальних групах тая прошарках І, шчо особліво віраж, серед молоді.

Поняття наркоманія — частково відносно більш Загальное — токсикоманія. Річ у таго, шчо викликати наркотичний табар здатні багато речовин, які діють на психіку, й Усі смуроду без винятку є отруйними. Це досить Шырока коло речовин — від ЛІКІВ, які мають псіхатропных ефект, да засобів побутової хімії. Алкаголь І нікотин — теж вважаються наркотичними речовинами, хоча смуроду відносно менше небезпечні, ніж ІНШІ, І прыхільнасцяў да іх у відомому значенні є токсикоманією. Супраць вживання алкаголю І куріння прокладає шлях да інших наркотиків.

Разам з цім терміни «наркоманія9rdquo; і «токсикоманія9rdquo; сьогодні вживаються І паралельно для позначення двох напрямів токсикоманії як більш Загальное явища. Наркоманія — прыхільнасцяў да «класичних9rdquo; наркотиків (препаратів опію, індійських канапель, південноамериканської рослини кокі тая Ін.), а токсикоманія — да вживання різноманітних, доволі бязладныя І ўсё ў більшій кількості речовин, здатних впливати на психіку, — різні «пігулки9rdquo; І рідини. Відповідно розрізняють як наркоманів, так І токсикоманів (останні частіше за ўсё підліткового І юнацького віку). Крім таго, таксікаманам властиве більш бязладныя вживання псіхатропных речовин, випадкове їх поєднання.

Соціальне явище, яке виражається у випадках наркоманії, токсикоманії, а також пияцтва й алкоголізму, називається наркотизмом. У його основі — прагнення певної частини громадян змінити свій психічний табар шляхам вживання хімізованих речовин.

Перші Спробую вживання наркотичної речовини ня завжди супроводжуються відчутним ефект — нерідко людина взагалі жодних змін ня помічає, але після кількох Спробую розвивається особліво наркотичний табар, який називається ейфорією.

Після більш-менше тривалого періоду рэгулярнага вживання наркотичної речовини за Перерва у вживанні (зазвичай праз кілька Часоў Або діб) несподівано для сабе хворасцяў відчуває досить нестерпний табар абстиненції (цьому відповідає жаргон вираз «ломка9rdquo;).

Такім чынам, працэс розвитку наркоманії можна поділити на такі етапи:

а) залучення асобіны да наркотичних засобів;

б) встановлення регулярності споживання наркотичних засобів, настання психічної залежності;

в) порушенной життєдіяльності внутрішніх органів.

Зв’язок наркоманії зі злочинністю визначається такімі момантамі:

а) певно група складів правопорушень обумовлена ​​виробництвом, розповсюдженням, споживанням наркотиків;

б) наркаманіі в е метою заволодіння наркотичними за сабой часта вчиняють крадіжки наркотиків Або засобів для їх придбання;

в) значны частина правопорушень вчиняються асобамі, шчо перебувають ў стані наркотичного сп’яніння;

г) наркотыкі негатыўна впливають на працэс виправлення засуджених у ВТК;

д) наркотичні речовини є чинником, який визначає антигромадську поведінку підлітків І молоді.

Працэс перетворення на наркамана відбувається ў 15-20 разів швидше, ніж за алкоголізму. Наркаман втрачає інтерес да всього, шчо ня пов’язане в е придбанням І вживанням наркотиків. Наркотыкі формують у людини негатыўнымі ставлення да навколишніх. Особліво наркоманів дратують асобіны, які Вядуць звичний, нармальныя спосіб життя.

§ 25. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія І правопорушення

Правопорушення тісно пов’язані в е такімі антисоціальними явищами, як алкоголізм, наркоманія І токсикоманія. Поширення останніх у суспільстві майже аўтаматычная призводить да суттєвого зростання кількості правопорушень.

Алкоголізм — це хворобливий табар асобіны, який характеризується її пацягвай да спіртнога напоїв.

Наркоманія — це патологічний пацягвай да наркотиків, який розвивається внаслідок сістэматычнасць увядзеннем їх ў організм людини.

Токсикоманія — це використання різного роду таксічных речовин, які не віднесені законам да наркотичних.

Вживання спіртнога напоїв, наркотичних засобів, таксічных речовин згубно впливає на здоров’я людзей, порушує нармальна функціонування кампастуе мазгі, руйнує нервову сістэму, призводить да деградації особистості. Такі людзі становяцца суспільно небезпечними І схильними да скоєння правопорушень І злочинів. Часта смуроду вчиняють злочини в е метою роздобути гроші на придбання наркотиків, спіртныя напоїв тая Ін.

Нерідко прычынаю вживання спіртнога напоїв І наркотичних речовин є бажання тимчасово Знята нервову напругу, маральна незадоволення, бажання відійти від реальності в е її турботами І труднощами.

Да прычын, які сприяють Цім вкрай небезпечним у суспільстві явищам, можна віднести: традиції вживання спіртнога напоїв у дні відзнаки різних подій, безробіття серед значної частини насельніцтва, обмежена кількість місць для заняття спортам І культурнага відпочинку Або недоступність їх в е матеріальних прычын, подекуди недостатня УВАГА цій проблемі у виховній тая законотворчій роботі.

Асоба, яка ўнясе злочин ў стані сп’яніння, ня звільняється від кримінальної відповідальності. Даведзеныя неповнолітнього за певно розумаў да стану сп’яніння, втяг-нення неповнолітніх у вживання лікарських тая інших засобів, шчо викликають одурманювання, схиляння будзь-якої асобіны да вживання наркотичних засобів є злочинами, за які передбачається Сувораў відповідальність.

Водночас не можна ня зазначити, шчо сьогодні відсутня ефективна протидія алкоголізму І курінню, а рэклама спіртных напоїв І цигарок апанавала вулиці міст України. Продажаў цих виробів допускається навіть поруч зі школамі тая іншими навчальними заклад.

Напишите нам
Напишите нам
Меню