Помогаем зависимым
и их семьям

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАВИСИМЫХ ОТ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ


Мы свяжемся с Вами и проконсультируем,
как помочь себе и своим близким
справиться с зависимостью.

Хронічний алкоголізм І наркоманія

Хронічний алкоголізм І наркоманія

Хронічний алкоголізм, наркоманія І токсикоманія

Асобіны, відносно яких встановлено Незаконны вживання імі наркотичних засобів Або псіхатропных речовин, підлягають накіраваных на медичний абгледзь.

Підставою для накіравання на медичний абгледзь осіб, абложных від назвай речовин, є інформація, яка надійшла від підприємств, організацій, ўсталяваныя, засобів масової інформації Або окремих громадян пра тыя, шчо зазначені асобіны незаконна вживають наркотичні за сабой Або психотропні речовини чы перебувають ў стані наркотичного сп ‘яніння. Пры надходженні да органів внутрішніх даведка відповідних Матеріалів працівники міліції забезпечують видачу такім асобам:

-накіраваных на медичний абгледзь в е одержанням від іх розписки;

-направляють кантрольнага повідомлення пра накіраваных на медичний абгледзь.

На підставі медичного абгледзь лікар-нарколаг встановлює табар сп’яніння Або приймає рішення пра необхідність стаціонарного обстеження, пра шчо складає письмовий висновок тая видає накіраваных на обстеження.

Після проходження стаціонарного медичного обстеження пры встановленні діагнозу "наркоманія9quot ;, "токсикоманія9quot; особі видається лісток тимчасової непрацездатності. У разі встановлення факце вживання наркотичних засобів чы псіхатропных речовин Або ня підтвердження такога факце особі видається довідка встановленого зразка.

Асобіны, які ухиляються від добровільного медичного абгледзь чы обстеження, за сповіщенням пра няяўку асобіны да наркологічного заклад на медичний абгледзь тая на підставі пастанаві органу внутрішніх даведка пра привід в е метою примусового медичного обстеження (абгледзь) тая підлягають примусовій доставці да наркологічного заклад працівниками органів внутрішніх даведка .

У разі встановлення особі діагнозу "наркоманія9quot ;, "токсикоманія9quot; тая призначення диспансерної наркологічної допомоги І нагледзіцца, на неї заповнюється відповідна медична документація, пра шчо повідомляються арганіза внутрішніх даведка.

Встановлення терміну проходження необхідного курсе наркологічної допомоги тая нагледзіцца, а також рішення пра його подовження приймається лікарсько-консультаційною комісією відносно кожної асобіны індивідуально. Дыспансерным наркологічний нагледзіцца за асобамі, які незаконна вживають наркотичні за сабой Або психотропні речовини, припиняється на підставі:

— рішення лікарсько-консультативної комісії;

-дакументальнага підтвердження пра фізичну неможливість отримання диспансерної наркологічної допомоги в е такої прычынамі, як смерць;

— пры переїзді на інше Місце пражывання в е накіраваных медично-облікової документації да тамтешнього лікувально-профілактичного заклад для пастаноўкі на облік;

— позбавлення волі за рішенням суду в е накіраваных медично-облікової документації да територіального органу внутрішніх даведка для приєднання да особової справілася засудженого;

— прызоў у Лаві Збройны сіл в е накіраваных медично-облікової документації да військово-медичної комісії пры військкоматі.

Арганіза внутрішніх даведка Вядуць облік Усіх осіб, відносно яких встановлено, шчо смуроду незаконна вживають наркотичні за сабой Або психотропні речовини, крім осіб, які добровільно звернулися за медичною допомогою тая виконують рекомендації лікаря.

Пры виписуванні осіб, які перебувають на обліку, у зв’язку в е виїздом на Нове Місце пражывання, дільничний інспектор (відносно неповнолітнього — працівник службамі кримінальної міліції у справілася неповнолітніх) письмово, у триденний термін повідомляють медичному заклад за місцем обліку даної асобіны І арганіза внутрішніх даведка за новим місцем пражывання. Відповідно да законодавства України, спісы осіб, які незаконна вживають наркотичні за сабой Або психотропні речовини, повинні знаходитися також у пашпартнаму столі за місцем їх пражывання.

Законодавство України передбачає добровільний медичний абгледзь громадян в е метою виявлення Заражэнне вірусом імунодефіциту людини. Медичний абгледзь неповнолітніх віком да 18 років І осіб, шчо були визнані недієздатними у встановленому законам парадку, може проводитися на Праханаў чы за Згода їх законнымі представників. Бацькі Або законні представники такіх пацієнтів мають права бути присутніми пры проведенні такога абгледзь (Стаття 7 Закону України "Пра запобігання захворюванню на сіндром набутого імунодефіциту (СНІД) тая соціальний захист населеным").

Інформація, яку необхідно надавати пацієнтам за даними медичного абгледзь на прадмет виявлення ВІЛ-інфекції, зазначена ў статті 9 Закону України "Пра запобігання захворюванню на сіндром набутого імунодефіциту (СНІД) тая соціальний захист населеным".

закон України "Пра запобігання захворюванню на сіндром набутого імунодефіциту (СНІД) тая соціальний захист населеным"

Розділ II Розумаў І парадак медичного абгледзь в е метою виявлення ВІЛ-інфекції. Облік ВІЛ-інфікованих тая хворасцяў на СНІД, падання їм медичної допомоги тая здійснення медичного нагледзіцца за імі.

Особі, у якої, за даними медичного абгледзь, виявлено ВІЛ-інфекцію, повідомляється про це працівником заклад охорони здоров’я, у якому праведзена абгледзь, у урахуванням вимог цього Закону щодо конфіденційності зазначеної інформації. Одночасно ВІЛ-інфікованому повідомляється пра необхідність дотримання профілактичних заходів, спрямованих на недапушчэнне розповсюдження ВІЛ-інфекції, пра гарантії дотримання правоў І свабод ВІЛінфікованих, а також пра кримінальну відповідальність за завідоме пастаўленых у небезпеку Заражэнне тая Заражэнне осіб вірусом імунодефіциту людини.

У разі виявлення ВІЛ-інфекцїі ‘у неповнолітніх віком да 18 років, а також у осіб, визнаних у встановленому законам парадку недієздатними, працівник заклад охорони здоров’я, у якому праведзена медичний абгледзь, повідомляє про це батьків Або інших законнымі представників зазначених осіб.

Парадак повідомлення обстеженим пра Вынікі медичного абгледзь тая видачі їм відповідних офіційних висновків встановлюється Міністерством охорони здоров’я України.

закон України "Пра запобігання захворюванню на сіндром набутого імунодефіциту (СНІД) тая соціальний захист населеным" передбачає отримання інформації ВІЛ-інфікованими асобамі, які:

o отримують інформацію пра Заражэнне вірусом імунодефіцитом людини від заклад охорони здоров’я, у якому праводзілася обстеження;

o отримують інформацію, шчо містить:

— профілактичні заходзь, яких необхідно дотримуватися;

— попередження пра кримінальну відповідальність за завідоме пастаўленых у небезпеку Або Заражэнне іншої асобіны;

o ліст засвідчують факт одержання інформації тая попередження щодо його небезпеки.

Український юридичний партал

У статті розглянуто поняття, підстави тая прававая прырода примусового лікування, яке застосовується згідно арт. 96 КК України. Запропоновано зміни, які спрямовані на вдосконалення законодавства, шчо стосується застосування примусового лікування.

Ключові словы: злочин, примусове лікування, суб’єкт злочину.

У чинному КК України вже традиційно для вітчизняного кримінального законодавства передбачені палажэнняў, які стосуються можливості призначення примусового лікування цім асобам, які є суб’єктами злочину. Разам з цім, не можна ня відмітити таго, шчо на відміну від попереднього кримінального законодавства, у арт. 96 КК України, яка стосується примусового лікування, законодавець суттєво змінив підстави застосування вказаних заходів. Так, якщо у ч. 2 арт. 14 КК УРСР 1960 року вказувалося, шчо суд незалежна від призначеного кримінального рытуальнае пакаранне, міг направити на примусове лікування асобу, засуджену за злочин, вчинений на ґрунті алкоголізму чы наркоманії, то ў ч. 1 арт. 96 КК України 2001 року йдеться пра можливість примусового лікування ціхнуў осіб, які ўнясе злочини тая мають Трасцы, шчо ставіць небезпеку для здоров’я інших осіб.

Такім чынам, якщо раніше законодавець чітко вказував на мабыць захворювань, які дають підстави застосувати да асобіны заходзь примусового лікування — алкоголізм тая наркоманія, то ў чинному КК України ці підстави об’єднуються у межах законодавчо невизначеного поняття «хвароба, шчо ставіць небезпеку для здаровы ‘ я інших осіб «. На сьогодні аналіз чинного законодавства ня дає можливості чітко зробити висновок пра тыя, які саме захворювання можна вважати такімі, шчо є небезпечними для здоров’я інших осіб. У арт. 53 Асноў законодавства України пра охорону здоров’я передбачено можливість застосування спеціальних заходів профілактики І лікування Карантыне тая соціально небезпечних захворювань. Пры цьому да соціально небезпечних захворювань віднесено: туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепры, хронічний алкоголізм, наркоманію. Такім чынам, да соціально небезпечних захворювань віднесено ня тільки інфекційні захворювання, які можуть передаватися від одної людини іншій, але й ті захворювання, які не передаються від однієї людини іншій, але призводять да різних формаў девіантної поведінки у суспільстві. Відавочна, шчо поняття «соціально небезпечне захворювання» тая «хвароба шчо ставіць небезпеку для здоров’я інших осіб» хоч І перехрещуються, супраць ня є повністю тотожними за своїм змістом. Адже якщо хронічний алкоголізм тая наркоманія відносяться да соціально небезпечних захворювань, то смуроду аж ніяк ня можуть вважатися інфекційними, тобто такімі, шчо становлять небезпеку для здоров’я інших осіб. На цьому наголошував І Пленум Вярхоўнага Суду України ў п. 24 пастанаві від 3 Червня 2005 року № 7 «Про практыку застосування судамі примусових заходів медичного характары тая примусового лікування», вказуючи, шчо примусовому лікуванню на підставі арт. 96 КК України підлягають ня Залежна від ўвазе призначеного рытуальнае пакаранне лише ті асобіны, які ўнясе злочини тая страждають на Трасцы, шчо становлять небезпеку для здоров’я інших осіб (алкоголізм тая наркоманія да цих Трасцы ня належала, оскільки смуроду є соціально небезпечними захворюваннями).

Аналіз чинного законодавства, на нашу Думку, дозволяє зробити висновок пра тыя, шчо да захворювань, які становлять небезпеку для здоров’я інших осіб, можна віднести лише інфекційні захворювання. Так, відповідно да ст. 1 законе України «Про захист населенага від інфекційних Трасцы» да інфекційних захворювань віднесено розлади здоров’я людзей, шчо викликаються живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грыбкамі, гельмінтами, кліщами, іншими патагенных паразітамі), прадуктамі їх життєдіяльності (таксінамі ), патагенныя білками (пріонами), передаються від Заражэнне осіб здаровых І схильні да масово поширення. Саме стосовно окремих видів інфекційних захворювань передбачено можливість застосування примусового лікування ў випадку ухилення асобіны від добровільного лікування такіх захворювань. Звісно, ​​шчо ня всі інфекційні захворювання є настільки небезпечними для здоров’я інших осіб, Шчоб передбачати можливість застосування да осіб, які хворіють на ці захворювання, заходів примусового лікування. Таго ў арт. 28 законе України «Про забезпечення санітарного тая епідемічного благополуччя насельніцтва» передбачено можливість застосування примусового лікування, за Загальное правілам, тільки па відношенню да осіб, які хворіють на особліво небезпечні інфекційні захворювання. Відповідно да ст. 1 законе України «Про захист населенага від інфекційних Трасцы» да такіх захворювань віднесено інфекційні Трасцы (у таго числі карантинні: чума, халера, жовто гарячка), шчо характеризуються Важко тая (Або) стійкими розладами здоров’я у значної кількості хворасцяў, скронь рівнем смертності, швідка поширенням цих Трасцы серед насельніцтва. Пры цьому конкретні мабыць такіх захворювань передбачено у «Переліку особліво небезпечних, небезпечних інфекційних тая паразітарныя хваробы людини І носійства збудників цих Трасцы», затвердженого наказам МОЗ України від 19 ліпні 1995 року №. 133. Щоправда, у ч. 1 арт. 26 законе України «Про захист населенага від інфекційних Трасцы» вказується, шчо обов’язково лікуванню підлягають також асобіны, хворі на інфекційні Трасцы, шчо передаються статевим шляхам, незалежна від таго чы відносяться смуроду да категорії небезпечних чы особліво небезпечних.

Останніми роками ў Україні загрозливою є ситуація в е поширенням такога інфекційного захворювання як туберкульоз. І ня зважаючи на тыя, шчо харчаванне пра застосування примусового лікування від цього інфекційного захворювання магло бути вирішено ў межах палажэнняў законів України «Про забезпечення санітарного тая епідемічного благополуччя насельніцтва» тая «Пра захист населенага від інфекційних Трасцы», було прийнято спеціальні нарматыўна-правові акти , які безпосередньо стосуються саме цього захворювання. Так, відповідно да ч. 2 арт. 12 законе України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» передбачено, шчо хворі на заразні Форму туберкульозу, які ухиляються від лікування І становлять загрозу для насельніцтва, за рішенням суду підлягають обов’язковій госпіталізації да протитуберкульозних закладів. Для реалізації палажэнняў названага закону ў ЦПК України передбачено окремий розділ 11, палажэнняў якого повністю стосуються розгляду судом даведка пра обов’язково госпіталізацію асобіны да протитуберкульозного заклад.

Такім чынам, на наш паглядзі, така дэталёва регламентація застосування примусової медичної допомоги ў нарматыўна-прававых актах, які належала да сферу адміністративного законодавства, є Вагом аргументам, який ня тільки ставіць під сумнів доцільність Існування арт. 96 КК України, але й заперечує кримінально-прававая прырода передбачених у ній становішчам. Так, наприклад, відавочна, шчо прававая прырода примусового лікування від заразної Форму туберкульозу ня змінюється Залежна від таго ў якому прававому статусі перебуває асоба, да якої вона застосовується, І ў яких медичних заклад її надають. Іншими словамі той факт, шчо законодавець передбачає ў арт. 96 КК України можливість застосування да засудженого примусового лікування, ня дозволяє стверджувати, шчо інститут примусового лікування набуває кримінально-правової прыроды. У літературі вже висловлювалися думкі пра адміністративно-прававая прырода примусового лікування [1, с. 31].

Вважаємо, шчо палажэнняў, передбачені ў арт. 96 КК України, тільки ускладнюють правозастосування ў частині примусового надання медичної допомоги. Мі вже вказували на неадназначную термін, який використовується законодавцем — «хвароба, шчо ставіць небезпеку для здоров’я інших осіб». Літаральна його тлумачення дозволяє застосувати примусове лікування засуджених від будзь-яких навіть незначних інфекційних захворювань. Натомість ў адміністративному законодавстві цілком правільна передбачено можливість обов’язково лікування, за Загальное правілам, лише від особліво небезпечних інфекційних захворювань. Крім таго, з літаральнага тлумачення ч. 1 арт. 96 КК України випливає висновок пра тыя, шчо примусове лікування може бути застосовано да асобіны ня Залежна від таго чы ухиляється вона від добровільного лікування. Праведзеныя аналіз нарматыўна-прававой актів адміністративного законодавства свідчить пра тыя, шчо пра примусове лікування може ставитися харчаванне тільки у ціхнуў випадках, калі хворасць ухиляється від добровільного лікування. Так само вирішується це харчавання і в ч. 2 арт. 117 КВК України, у якій йдеться пра можливість застосування примусового лікування лише да ціхнуў засуджених, які під гадзіну відбування рытуальнае пакаранне захворіли на Трасцы, шчо ставіць небезпеку для здоров’я інших осіб, тая відмовляються від її лікування. Такий підхід є цілком логічним, оскільки безглуздо примушувати робити асобу тыя, шчо вона погоджується робити добровільно. Незрозуміло також чому ў ч. 1 арт. 96 КК України йдеться пра можливість застосування примусового лікування тільки да ціхнуў осіб, які засуджені да Пеўнага ўвазе рытуальнае пакаранне. Адже рытуальнае пакаранне ня єдина форма кримінальної відповідальності. У зв’язку в е Цім може виникати сілкавання: чому ў випадку засудження асобіны да Пеўнага рытуальнае пакаранне примусове лікування застосовується да неї на підставі ч. 1 арт. 96 КК України, а щодо асобіны, да якої застосована інша форма кримінальної відповідальності, примусове лікування застосовується відповідно да становішча адміністративного законодавства? На вказаному суперечливому аспекті, який мав Місце І ў ч. 2 арт. 14 КК УРСР 1960 року, вже звертайся УВАГА вчених [2, с. 58].

Викладене, на наш паглядзі, дозволяє зробити висновок пра тыя, шчо примусове лікування як засуджених, так І інших осіб, які не вчиняли злочинів, має однакову прававая прырода І може відрізняється лише місцем правядзенне такога лікування. Звісно, ​​шчо палажэнняў різних нарматыўна-прававыя актів, які стосуються примусового лікування, потребують гармонізації. Адже незрозуміло, чому за Загальное правілам передбачено можливість застосування примусового лікування від особліво небезпечних інфекційних захворювань, супраць таке лікування може бути застосоване І да осіб, які хворі на різного роду інфекційні Трасцы, шчо передаються статевим шляхам. Так само складна пояснити чому дэталёва регламентується ў ЦПК України працэдура суднавага розгляду щодо примусового лікування хворага на заразное форму туберкульозу І відсутність аналогічної регламентації суднавага розгляду застосування примусового лікування інших інфекційних захворювань. Мі розуміємо тыя, шчо Праблема інституту примусового лікування потребують окремого дослідження, супраць ў парадку de lege ferenda можна запропонувати створеня єдиного законе, у якому чітко передбачити перелік захворювань, ухилення від лікування яких дає підстави для застосування да асобіны примусового лікування, а також заклад, у яких вінавата відбуватися таке лікування, абложных від прававога стойбішчы асобіны, да якої таке лікування застосовується.

Мі вже вказували на тыя, шчо ў ч. 1 арт. 96 КК України законодавець суттєво змінив підстави, за яких можливе застосування да асобіны примусового лікування, порівняно в е КК УРСР 1960 року. Згідно чинного КК України таке лікування може бути застосоване лише да асобіны, яка має Трасцы, шчо ставіць небезпеку для здоров’я інших осіб. На наш паглядзі, да такіх захворювань можна віднести тільки інфекційні Трасцы, які можуть передаватися від однієї людини іншій. Такім чынам, фармальна ч. 1 арт. 96 КК України ня дає підстав застосувати примусове лікування да осіб, хворасцяў на алкоголізм тая наркоманію. Разам з цім, окремі вчені продовжують вважати, шчо відповідно да ч. 1 арт. 96 КК України на примусове лікування можуть бути направлені асобіны, які хворі ня тільки на алкоголізм Або наркоманію, але й на токсикоманію [3, с. 435]. Такий висновок, як правіла, ґрунтується на становішча кримінологічних досліджень, які даводзіць, шчо зловживання різного роду псіхаактыўных речовинами обумовлює вчинення різного роду правопорушень ў таго числі І злочинів [4, с. 308-322]. Не можна оминути УВАГА І той факт, шчо такий висновок безпосередньо випливає із арт. 4111 КПК України. Адже ў ч. 1 тая 2 арт. 4111 КПК України безпосередньо вказується, шчо відповідно да ст. 96 КК України примусове лікування застосовується лише да осіб, хворасцяў на алкоголізм тая наркоманію. Існування вказаних палажэнняў ў КПК України, на наш паглядзі, можна пояснити лише неузгодженістю ціхнуў змін, які ўносіўся ў кримінально-процесуальне законодавство після Набране чинності КК України 2001 року, безпосередньо в е палажэнняў, передбаченими ў арт. 96 КК України. Іншими словамі, якщо у період дії КК УРСР 1960 року палажэнні арт. 4111 КПК України дійсно стосувалися тільки хворасцяў на алкоголізм тая наркоманію, то після Набране чинності КК України 2001 року законодавець, вносячи зміни да 4111 КПК України замінив тільки нумар артыкула КК УРСР 1960 року на нову нумерацію КК України 2001 року, ня звернувши УВАГА на істотну зміну підстав примусового лікування, чим обумовив Існування колізії між палажэнняў матеріального тая процесуального закону. Разам з цім, враховуючи неоднозначність підходів у науковій літературі щодо підстав примусового лікування, а також наявність вказаної колізії у законодавстві, мі вважаємо за необхідне розглянути харчаванне примусового надання медичної допомоги хворасцяў на алкоголізм тая наркоманію. Одразу відзначимо, шчо ў цьому відношенні законодавство було І залишається досить суперечливим, шчо вимагає, на наш паглядзі, розглянути його у динаміці.

Яшчэ ў 1927 році була прийнята міжвідомча «Інструкція па застосуванню примусового лікування хворасцяў на алкоголізм, які становлять соціальну небезпеку», яка передбачала лікування даної категорії осіб ў окремих психіатричних клініках. 12 Червня 1961 року був прийнятий указ Президії Верховної Дзеля УРСР «Пра посилення боротьби в е асобамі, які ухиляються від суспільно-корисної праці тая Вядуць антигромадський паразитичний спосіб пісня». У арт. 9 цього Указа вказувалося, шчо працездатні асобіны, які внаслідок сістэматычнасць зловживання спіртнога напаіць сталі злісними п’яницями тая своєю негідною поведінкою створюють ненормальні розумаў для спільного пражывання ў сім’ї чы квартирі, направляються за пастанавіў суду ў лікувально-трудові відділення пры виправно-працоўных колоніях радкоў да аднаго року [5, с. 120]. Згода на зміну цьому указам був прийнятий Указ Президії Верховної Дзеля УРСР від 17 Серпня 1966 року «Про примусове лікування тая Працоўнага перевиховання злісних п’яниць», затверджений законам УРСР від 24 Грудня 1966 року, Якім були встановлені ІНШІ підстави для накіравання на примусове лікування [ 6]. У арт. 1 цього Указа було встановлено, шчо злісні п’яниці, які, незважаючи на вжиті да іх заходзь громадського Або адміністративного впливу, сістэматычна зловживають спіртнога напаіць, порушують Працоўнага дисципліну, громадський парадак тая правілы соціалістичного співжиття, підлягають напрамках да лікувально-працоўнага профілакторію для примусового лікування І працоўнага перевиховання на радкоў від шасці місяців да аднаго року. На виконання цього Указам пастанавіў Дзеля Міністрів УРСР від 23 лютага 1967 року в е березня 1967 року лікувально-трудові відділення пры ВТУ були реорганізовані ў самостійні устанаві — лікувально-трудові профілакторії для лікування тая працоўнага перевиховання злісних п’яниць [5, с. 121].

Враховуючи тыя, шчо термін «злісний п’яниця» ня Наукова, насіць оціночний характар, а Отже був позбавлений об’єктивних критеріїв його визначення, указам Президії Верховної Дзеля УРСР від 29 березня 1973 року назва Указа від 17 Серпня 1966 року була викладена у новій редакції — «Пра примусове лікування І Працоўнага перевиховання хронічних алкоголіків.» Указам Президії Верховної Дзеля УРСР від 28 Січня 1991 року підстави застосування примусового лікування були знову змінені. Так, ч. 2 арт. 1 згаданого вже Указа 1966 року була викладена у такій редакції: «Асобіны, хворі на хронічний алкоголізм, які ухиляються від добровільного лікування Або продовжують пиячити після лікування І сістэматычна порушують пры цьому громадський парадак Або правы інших осіб, підлягають напрамках да лікувально-працоўнага профілакторію для примусового лікування І працоўнага виховання на радкоў від шасці місяців да аднаго року. «Зміни підстав треба було розглядати як гуманізацію застосування примусового лікування. Адже раніше примусове лікування магло застосовуватися і в ціхнуў випадках, калі асоба ня ухилялася від добровільного лікування І малая намір в е власної волі прайсці такий курс. Після прийняття вказаних змін примусове лікування стала можливим лише після таго, як особі нададуть можливість для добровільного лікування — тобто ПАСТАНАЎЛЯЕ відповідний діагноз, пра шчо їй повідомлять [7].

Разам з цім, ня зважаючи на Усі Спробую гуманізації примусового лікування хворасцяў на алкоголізм, мі вважаємо, шчо сьогодні застосування навядзення палажэнняў є неприйнятним в е абгледзь на Загальное тенденцію міжнародної спільноти щодо примусового лікування. Не можна ня погодитися в е цім, шчо вживання різного роду псіхаактыўных речовин часта призводить да вчинення правопорушень, асабліва якщо їхнє вживання обумовило психофізіологічну паклады від іх. Разам з цім, на сьогодні відавочна, шчо сам па собі факт наявності такої залежності ня може бути підставою для застосування примусового лікування. Так, зокрема Комітет конституційного нагледзіцца СРСР 25 жовтня 1990 року зробив висновок пра невідповідність Конституції СРСР І міжнародним актам пра правы людини окремих палажэнняў чинного тоді законодавства в е харчаванне примусового лікування І працоўнага перевиховання осіб, хворасцяў на хронічний алкоголізм тая наркоманію. У зв’язку в е Цім Президія Верховної Дзеля УРСР пастанавіў від 10 Грудня 1990 року визнати за необхідне звільнити деякі категорії осіб в е лікувально-працоўныя І лікувально-виховних профілакторіїв. Пункт 7 цієї пастанаві містив таку норму: «… підставою для накіравання да лікувально-працоўнага Або лікувально-виховного профілакторію громадян, які ухиляються від лікування алкоголізму чы наркоманії Або продовжують пиячити після лікування, є лише сістэматычнасць порушенной імі громадського парадку Або правоў інших осіб» [ 2, с. 78].

Такім чынам, вже у вказаний період законодавець намагався виключити практыка накіравання на примусове лікування ціхнуў осіб, які хоч І хворіють на алкоголізм чы наркоманію, супраць ня порушують пры цьому громадського парадку Або правоў інших осіб. Отже вважалося, шчо вказані захворювання є небезпечними в е абгледзь на тыя, шчо асобіны, які на іх хворіють, схильні да протиправної поведінки, І тільки выяві такої поведінки можуть обумовлювати необхідність накіраваных цих осіб на примусове лікування. Разам з цім, нам видається, шчо І запропонований підхід щодо підстав накіраваных на примусове лікування також ня може бути визнаний цілком правільна. Адже справа ў таго, шчо сам факт накіраваных асобіны, хворої на алкоголізм, да лікувально-працоўнага профілакторію ня виключає юридичної відповідальності цієї асобіны за факт вчинення ёю різного роду правопорушень. Такім чынам, накіраваных асобіны, хворої на алкоголізм на примусове лікування у зв’язку в е порушенной ёю громадського парадку Або правоў інших осіб означає па суті ніщо інше як застосування да неї додаткового ўвазе юридичної відповідальності за вчинене ёю правопорушення у виді примусового лікування Або знову ж ткі визнання таго факту, шчо підставою застосування да неї примусового лікування є наявність у неї відповідного захворювання.

На сьогодні, на наш паглядзі, харчаванне пра накіраваных хворасцяў на алкоголізм на примусове лікування вирішується у законодавстві досить суперечливо. Фармальна Указ Президії Верховної Дзеля УРСР від 1966 року в е наступного змінами да нього скасовано ня було ў зв’язку в е чим накіраваных хворасцяў на алкоголізм да лікувально-працоўныя профілакторіїв може відбуватися на підставі рачонага Указу. Разам з цім, за твердженням окремих вчених в е 1995 року лікувально-трудові профілакторії Сістэма МВС Малі бути ліквідовані I па суті мова вже вінаватая йти пра принципово нову сістэму примусового лікування [8, с. 203]. Щоправда, на жаль, вказане твердження ня підтверджується фактамі, які даводзіць протилежний висновок пра тыя, шчо лікувально-трудові профілакторії І наділі продовжують функціонувати. Спробую ліквідувати лікувально-трудові профілакторії поки шчо ня закінчилися успіхом. Так, шчэ 19 Вересня 2000 року було пададзена законапраект народныя дэпутаты В. Місюрою, дэ вказувалося пра необхідність ліквідації лікувально-працоўныя профілакторіїв для хворасцяў на алкоголізм. Пропонувалося відійти від розуміння алкоголізму як правопорушення, а розглядати виключно як хвароба, шчо повністю відповідає Міжнародній статистичній класифікації Трасцы тая споріднених праблем охорони здоров’я 10-га перегляду. Крім таго, така пропозиція обґрунтовувалася І цім, шчо застосування примусового лікування, поєднаного в е елементами працоўнага впливу на хворасцяў на алкоголізм, суперечить Європейській конвенції пра захист правоў І асноўныя свабоды людини. Супраць ня зважаючи на ці цілком слушні, на наш паглядзі, аргументам цей законапраект було відхилено.

У «Звіті пра дотримання правоў людини за 2002 рік», який був падання Бюро в е харчаванне демократії, правоў людини тая праці від 31 березня 2003 р., Вказується, шчо лікувально-трудові профілакторії ў окремих місцевостях продовжують функціонувати, крім таго, більшість із ціхнуў , шчо функціонують, ня передані у відання МОЗ України. Зазначається також, шчо розумаў у лікувально-працоўныя профілакторіях дзяржаўнасьць дэпартаменту виконання рытуальнае пакаранне, дэ за рішенням суду примусово утримують злісних алкоголіків, мала відрізняються від турэмныя. Патопчам Загальное зменшення кількості цих ўсталяваныя і те, шчо деякі в е іх у 2000 маленькіх році перейшли у відання Міністерства охорони здоров’я, уряд ня виконав своїх обіцянок щодо передачі під юрисдикцію цього міністерства всіх лікувально-працоўныя профілакторіїв.

Вчені вже даўно вказували на тыя, шчо розумаў, у яких відбувається примусове лікування хворасцяў на алкоголізм дуже нагадують розумаў відбування рытуальнае пакаранне ў виді позбавлення волі [9, с. 26]. На сьогодні лікувально-трудові профілакторії перебувають у системі дзяржаўнасьць дэпартаменту України в е харчавання виконання рытуальнае пакаранне. Наказам дзяржаўнасьць дэпартаменту України в е харчавання виконання рытуальнае пакаранне від 17 Квітня 1999 року № 24 була затверджена «Інструкція пра робату лікувально-працоўныя профілакторіїв дзяржаўнасьць дэпартаменту України в е харчавання виконання рытуальнае пакаранне». Подібність розумаў перебування у вказаних ўсталююць в е розумаў відбування рытуальнае пакаранне ў виді обмеження волі тая позбавлення волі проста вражає. Так, наприклад, асобіны, які перебувають у лікувально-працоўныя профілакторіях, мають права, без обмежень тільки на короткострокові побачення, а тривалі побачення в е сваякамі тільки адзін раз на місяць (п. 3.5.1. Інструкції). Відповідно да п. 5.1. Інструкції Усі асобіны, які утримуються ў лікувально-працоўныя профілакторіях, залучаються да праці. Смуроду зобов’язані працювати за призначенням адміністрації, в е урахуванням медичних рекомендацій. Їм забороняється маці пры собі гроші тая цінні речі в е дорогоцінних металів (п. 3.5.3. Інструкції). Да осіб, які порушують установлені ў лікувально-працоўнаму профілакторії правілы, ухиляються від лікування І праці, застосовуються заходзь стягнення, передбачені законодавством пра Праца, крім таго, да іх можуть бути застосовані такі заходзь стягнення: позачергове чергування, поміщення ў ізолятор на радкоў да 10 діб (п. 8.2. Інструкції). З абгледзь на викладене нам видається, шчо досить цинічно було бі стверджувати, шчо ў такіх розумаў відбувається лікування хворасцяў на алкоголізм І шчо алкоголізм розглядається виключно як хвароба, а не правопорушення. Треба відзначити, шчо ў перспектывах розвитку Державної кримінально-виконавчої службамі України заклад ідею ліквідації інституту примусового лікування алкоголізму тая перепрофілювання лікувально-працоўныя профілакторіїв у спеціалізовані медичні устанаві, підпорядковані Міністерству охорони здоров’я. Супраць в е абгледзь на нерішучість законодавця щодо реформування інституту примусового лікування хворасцяў на алкоголізм сподіватися на реалізацію цієї ідеї у найближчій перспективі ня даводзіцца.

Разам з цім, на сьогодні, на наш паглядзі, є всі формальні підстави для таго, Шчоб відмовитися від накіраваных хворасцяў на алкоголізм да лікувально-працоўныя профілакторіїв ня зважаючи на тыя, шчо фармальна смуроду шчэ ня ліквідовані. Першы за ўсё, треба вказати, шчо 22 лютага 2000 року був прийнятий Закон України «Про психіатричну допомогу». Згідно арт. 1 цього Закону під психічним розладом розуміють розлад психічної діяльності, визнаний такім згідно Міжнародної статистичної класифікації Трасцы, траўмаў І прычын смерті. Відповідно да Міжнародної статистичної класифікації Трасцы тая споріднених праблем охорони здоров’я 10-га перегляду да Трасцы відносять розлади психіки, які виникають внаслідок вживання однієї Або кількох псіхаактыўных речовин, да яких відноситься І алкаголь. Отже, можна говорити, шчо ня зважаючи на тыя, шчо фармальна Указ Президії Верховної Дзеля УРСР «Пра примусове лікування І Працоўнага перевиховання хронічних алкоголіків» скасовано ня було, більш новий нарматыўна-прававы акт, а саме Закон України «Про психіатричну допомогу», який регулює па суті ті ж самі суспільні відносини щодо реакції дзяржавай на асобу, яка зловживає алкаголем, вже па-іншому регламентує їх. У цьому Законі примусова госпіталізація асобіны суттєво обмежується чітко визначеними випадками. З урахуванням Загальное палажэнняў теорії правы тая дзяржава ў випадку Набране чинності новим законам, який регулює ті самі суспільні відносини, попередній нарматыўна-прававы акт втрачає чинність навіть без спеціальної вказівки на тыя ў новаму законі. У нашому випадку це цім більше відавочна, адже Закон України «Про психіатричну допомогу» насіць більш гуманны характар ​​порівняно в е розглянутим указам. Зокрема, у арт. 4 Закону України «Про психіатричну допомогу» вказується, шчо психіатрична допомога надається в е мінімальними соціально-прававыя обмеженнями, а ў арт. 8 зазначається, шчо заходзь фізичного обмеження тая (Або) ізоляції застосовуються лише ў ціхнуў випадках, калі всіма іншими заходамі неможливо запобігти діям асобіны, шчо являються сабою безпосередню небезпеку для неї Або інших осіб.

Ня зважаючи на тыя, шчо спершу законодавство, яке стосувалося примусового лікування хворасцяў на наркоманію, розвивалося паралельно в е відповідним законодавством щодо хворасцяў на алкоголізм, на сьогодні воно суттєво відірвалося І випереджає останнє. Крім таго, одразу відзначимо, шчо законодавство, шчо стосується примусового лікування хворасцяў на наркоманію, як це ня парадаксальна, є більш гуманныя І такім, шчо ў більшій мірі узгоджується в е міжнародними стандартамі примусового надання медичної допомоги.

Спершу харчаванне примусового лікування осіб, хворасцяў на наркоманію, регулювалося ў Указі Президії Верховної Дзеля УРСР від 14 Квітня 1969 року «Про примусове лікування тая Працоўнага перевиховання хворасцяў на наркоманію». У арт. 1 Указа було вказано, шчо хворі на наркоманію добровільно повинні проходити Поўны курс спеціального лікування ў лікувально-профілактичних заклад Міністерства охорони здоров’я за місцем їхнього пражывання. У ціхнуў випадках, калі асобіны, які не дивлячись на застосовані да іх заходзь громадського впливу, відмовлялися від добровільного лікування, сістэматычна зловживали наркотичним за сабой, порушували Працоўнага дисципліну, громадський парадак тая правілы соціалістичного співжиття, смуроду підлягали напрамкаў у лікувально-працоўныя профілакторій Міністерства органів внутрішніх даведка УРСР для примусового лікування тая працоўнага перевиховання на радкоў від аднаго року да двох років [10]. Згода підстави для накіравання на примусове лікування були змінені. Так, у п. 11 Указа Президії Верховної Дзеля СРСР від 25 Квітня 1974 року «Про посилення боротьби в е наркоманією» було вказано, шчо хворі на наркоманію, які ухиляються від лікування, підлягають накіраваных за пастанавіў суду ў лікувально-трудові профілакторії чы лікувально-виховні профілакторії для примусового лікування на радкоў від шасці місяців да двох років [11, с. 36]. Відповідно да цього Указа були внесені зміни і в Указ Президії Верховної Дзеля УРСР від 14 Квітня 1969 року. А саме Указам Президії Верховної Дзеля УРСР від 17 Червня 1974 року «Про ўнясенне доповнень тая змін ў деякі законодавчі акти УРСР» були змінені підстави примусового лікування хворасцяў на наркоманію. У арт. 1, яку виклали у новій редакції, вказувалося, шчо ті хворі на наркоманію, які ухиляються від добровільного лікування, підлягають накіраваных за рішенням суду да лікувально-працоўнага профілакторію на радкоў від шасці місяців да двох років [12]. Тобто примусове лікування магло застосовуватися вже ня Залежна від дапушчэнняў такімі хворасцяў правопорушень, як це мала Місце ў першій редакції Указу. Такім чынам, законодавець поступово ня тільки алкоголізм, але й наркоманію Пачаеў розглядати як самостійне правопорушення.

Згода підстави накіраваных хворасцяў на наркоманію на примусове лікування були суттєво змінені І наближені да міжнародних стандартів надання примусової медичної допомоги. Так, 15 лютага 1995 року був прийнятий Закон України «Про заходзь протидії незаконнаму обігу наркотичних засобів, псіхатропных речовин І прекурсорів тая зловживанню імі». У зв’язку в е прийняттям цього Закону 19 лістапада 1997 року був прийнятий Закон України «Про визнання такімі, шчо втратили чинність, деяке законодавчих актів України в е харчаванне примусового лікування І працоўнага перевиховання хворасцяў на наркоманію». Згідно цього Закону втратили чинність указ Президії Верховної Дзеля УРСР «Пра примусове лікування І Працоўнага перевиховання хворасцяў на наркоманію» з усіма наступного його змінами тая доповненнями, а також І палажэнняў пра лікувально-виховний профілакторій для хворасцяў на наркоманію. Відтепер всі харчавання, які стосуються примусового лікування хворасцяў на наркоманію, врегульовані ў Законі України «Про заходзь протидії незаконнаму обігу наркотичних засобів, псіхатропных речовин І прекурсорів тая зловживанню імі».

У арт. 1 цього Закону вперше подається нарматыўная визначення наркоманії, чого ня робилося ў жодному в е проаналізованих вище Указів. Наркоманія, згідно цього законе — це хворобливий психічний табар, зумовлений хронічною інтоксикацією внаслідок зловживання наркотичними за сабой, шчо віднесені да такіх конвенціями ААН чы Комітетом в е кантролі за наркотыкамі пры Міністерстві охорони здоров’я України, І який характеризується психічною Або фізичною залежністю від іх. Відповідно да ст. 14 Закону, калі щодо асобіны буде встановлено діагноз «наркоманія», лікар-нарколаг зобов’язаний запропонувати їй прайсці курс добровільного лікування І видати напрамках да наркологічного заклад для такога лікування. Пры цьому на період такога лікування хворасцяў видається лікарняний ліст. Вже ў цьому положенні простежується гуманізація підходу да хворасцяў на наркоманію, адже раніше такім хворасцяў катэгарычна було заборонено виписувати лісток непрацездатності. Подається ў законі І Загальное визначення примусового лікування хворасцяў на наркоманію. Так, під примусовим лікуванням розуміється лікування на підставі суднавага рішення хворага на наркоманію, який ухиляється від добровільного лікування Або продовжує вживати наркотичні за сабой без призначення лікаря І порушує правы інших осіб. У арт. 16 регламентується працэдура застосування примусового лікування. Передбачено, шчо асоба, яка визнана хворасцяў на наркоманію, але ухиляється від добровільного лікування Або продовжує після лікування вживати наркотичні за сабой без призначення лікаря, І відносно якої у зв’язку в е її небезпечною поведінкою да органів внутрішніх даведка Або пракуратуру звернулися близькі родичі чы ІНШІ асобіны , за рішенням суду може бути накіравана на лікування від наркоманії да спеціалізованого лікувального заклад органів охорони здоров’я, а неповнолітні, які досягли шістнадцятирічного віку, — да спеціалізованих лікувально-в иховних закладів терміном да аднаго року.

Ня зважаючи на гуманізацію примусового лікування хворасцяў на наркоманію, вважаємо, шчо і в цій частині законодавство потребує змін. Розглядаючи підстави застосування примусового лікування хворасцяў на алкоголізм, мі вказували на тыя, шчо асоба, яка ня втратила внаслідок захворювання можливості да Свідомо-вольового кантролі за своєю поведінкою, вінаватая сама вирішувати лікуватися їй чы ні. Застосування да такіх осіб примусового лікування суперечить міжнародним стандартам примусового надання медичної, зокрема психіатричної допомоги. Аналогічна ситуація має Місце І щодо підстав примусового лікування хворасцяў на наркоманію. На наш паглядзі, асоба, яка внаслідок Трасцы на наркоманію вчиняє правопорушення, вінаватая притягуватися да юридичної відповідальності на Загальное підставах. Пры цьому вона як Ніхто інша вінаватая розуміти необхідність звернутися за медичною допомогою, адже ў іншому випадку вона знову наражається на небезпеку притягнення да юридичної відповідальності. Примусове лікування такої асобіны можливе лише у випадку, якщо вона втратила можливість забезпечувати Свідомо-вольовий кантроль за своєю поведінкою. І ў цьому відношенні, нам видається, шчо є всі підстави для таго, Шчоб застосовувати примусове лікування хворасцяў на наркоманію на підставі Закону України «Про психіатричну допомогу».

На нашу Думку, уніфікація підстав застосування примусового надання медичної, зокрема психіатричної допомоги, хворасцяў на алкоголізм, наркоманію, ІНШІ психічні розлади ня тільки сприяла б єдиному підходу щодо підстав примусового лікування, але й узгоджувалася бі в е міжнародними стандартамі ў цій галузі. Вважаємо, шчо застосування примусового лікування да хворасцяў на алкоголізм чы наркоманію відповідно да Закону України «Про психіатричну допомогу» має нізка переваг порівняно в е регламентацією такога лікування відповідно да Указа Президії Верховної Дзеля УРСР «Пра примусове лікування І Працоўнага перевиховання хронічних алкоголіків», а також Закону України «Про заходзь протидії незаконнаму обігу наркотичних засобів, псіхатропных речовин І прекурсорів тая зловживанню імі». Справа ў тым, шчо Загальное радкоў перебування у лікувально-працоўнаму профілакторії ня може перевищувати двох років, а примусове лікування хворасцяў на наркоманію ня може тривати довше ніж адзін рік. Виникає логічне запитання: шчо робити у ціхнуў випадках, якщо Протяг вказаних строків ня удалечыні вилікувати асобу Або досягти ремісії у її захворюванні? У цьому відношенні нам видається, шчо ў цих випадках більш правільнымі є палажэнняў Закона України «Про психіатричну допомогу», які не обмежують радкі лікування. Оскільки таке лікування ня є заходам юридичної відповідальності встановлювати його радкі безпідставно адже невідомо скільки гадзіне потрібно для лікування асобіны. Крім таго, у науковій літературі правільна вказується на прагаліну ў примусовому лікування хворасцяў на токсикоманію [8, с. 201-202]. На сьогодні таке лікування може здійснюватися виключно на підставі Закону України «Про психіатричну допомогу».

З урахуванням викладеного можна зробити наступні висновки:

Враховуючи адміністративно-прававая прырода примусового лікування хворасцяў на захворювання, які небезпечні для здоров’я інших осіб, пропонуємо виключити арт. 96 КК України;

Вважаємо, шчо прававая прырода примусового лікування хворасцяў на захворювання, які є небезпечними для здоров’я інших осіб, ня змінюється Залежна від таго, у якому прававому статусі перебуває асоба. У парадку de lege ferenda можна запропонувати уніфікацію підстав застосування примусового лікування від небезпечних інфекційних захворювань у межах аднаго нарматыўна-прававога акту;

З урахуванням міжнародних стандартів у галузі надання примусової психіатричної допомоги пропонуємо скасувати палажэнняў, які стосуються примусового лікування хворасцяў на алкоголізм тая наркоманію, передбачені ў Указі Президії Верховної Дзеля УРСР «Пра примусове лікування І Працоўнага перевиховання хронічних алкоголіків», Інструкції пра робату лікувально-працоўныя профілакторіїв дзяржаўнасьць дэпартаменту України в е харчавання виконання рытуальнае пакаранне, а також Законі України «Про заходзь протидії незаконнаму обігу наркотичних засобів, псіхатропных Рэч восець І прекурсорів тая зловживанню імі «. На нашу Думку, таке лікування вінавата відбуватися на підставі Закону України «Про психіатричну допомогу».

Пятроў Г.І. Адміністрацыйная правасуб’ектнасць грамадзян СССР // Правазнаўства. — 1975. — № 1. — С. 24-32.

Музика А.А. Примусові заходзь медичного І виховного характары. — К .: Національна академія внутрішніх даведка України, 1997. — 125 с.

Крымінальнае права України: Навч. посіб. / За заг. рэд. Л.В. Багрій-Шахматава. — О .: ОНМУ, 2004. — 676 ​​с.

Иншаков С.М. Крыміналогія: Вучэб. — М .: Юрыспрудэнцыя, 2000. — 432 с.

Дарагіх Н.М. Адміністрацыйна-прававыя меры па пераадоленні п’янства і алкагалізму. — К .: Выща шк. Галаўное выд-ва, 1988. — 257 с.

Відомості Верховної Дзеля УРСР. — 1966. — № 32. — арт. 196.

Відомості Верховної Дзеля УРСР. — 1973. — № 15. — арт. 110.

Наукова-практычным коментар Кримінального кодэксу України. 3-тє выгляд., Переробл. тая доп. / За рэд. М.І. Млынара, М.І. Хавронюка. — К .: Атіка, 2004. — 1056 с.

Первомайський В. Чы потрібно змінювати підвідомчість ЛПП? // Радянське права. — 1991. — № 2. — С. 25-27.

Відомості Верховної Дзеля УРСР. — 1969. — № 17. — арт. 133.

Арганізацыя барацьбы з наркаманіяй. Зборнік дакументаў і метадычных матэрыялаў. Выд. 2-е, перапрац. / Уклад. А.М. Сяргееў, А.П. Удот, Т.А. Галущенко. — К .: РЫА МУС УССР, 1988. — 300 с.

Відомості Верховної Дзеля УРСР. — 1974. — № 27. — ст. 222.

© 2017 Український юридичний партал

Joomla! — свабоднае праграмнае забеспячэнне, распаўсюджванае па ліцэнзіі GNU / GPL.

Напишите нам
Напишите нам
Меню